• Bel: 071 541 8082
Bel nu

Over Trust Flow, Google Search Console & Bouncerate

Zoekmachine optimalisatie

Kliq’s Tientje (3); SEO-termen nader verklaard!

Kliq helpt je verder bij de vele termen waarmee je vandaag de dag te maken krijgt in de wereld van internet-marketing. Met in deze derde aflevering:

Trust Flow – Citation flow – Google Search Console – Call to Action – Bouncerate – Backlinks – Grey Hat SEO – Keyword Stuffing – Zoekmachine vriendelijke URL – PageRank

Trust Flow

Trust Flow (vertrouwenstroom) is een handelsmerk van Majestic, een Engels bedrijf dat het Internet onderzoekt en in kaart brengt. Het betreft een score op een schaal van 0-100 voor een website op basis van kwaliteit. Samen met de Citation flow (zie hieronder) vormt de Trust Flow een uitstekende tool om de kwaliteit van backlinks te achterhalen. Met een combinatie van Citation Flow en Trust Flow kan een verhoudingsgetal worden bepaald, de Trust Ratio, waarmee de betrouwbaarheid van een site is te analyseren en op basis daarvan kan worden bepaald welke waarde een link heeft die op de website wordt geplaatst.

Bij linkbuilding is het van belang dat de website waar de link wordt geplaatst betrouwbaar is en voor iedereen die regelmatig voor zichzelf of voor klanten op zoek is naar linkmogelijkheden blijft dit een voortdurend punt van aandacht.

Voor het bepalen van de Trust Flow maakt Majestic gebruik van hun verzameling website waarvoor de betrouwbaarheid is bepaald. Websites die een nauwe link hebben met een vertrouwde zogenoemde seed site, krijgen een hogere Trust Flow-score, terwijl sites die een aantal twijfelachtige links hebben, lager scoren. Dus: hoe groter het aantal betrouwbare links naar het URL des te hoger en dus beter de Trust Flow van het URL.

Citation flow

Deze term hangt sterk samen met bovenstaande Trust flow. Citation Flow (citaatstroom), ook een handelsmerk van Majestic, is een score tussen 0-100 die de linkwaarde van de website of link weergeeft op basis van de hoeveelheid sites die er een link naartoe hebben. Er is hierbij op voorhand niet zo maar te zeggen dat hoger of juist lager beter is, want de Citation Flow kan alleen goed worden beoordeeld in relatie tot de Trust Flow, de Trust Ratio.

De Trust Ratio wordt bepaald door de Trust Flow-score te delen door de Citation Flow-score. Wanneer een website veel inkomende links heeft (hoge Citation Flow) van onbetrouwbare bronnen (lage Trust Flow) is de verhouding tussen die twee erg laag, bijvoorbeeld 0,1. Bij een hogere Trust Flow mag de Citation flow ook hoger zijn. Belangrijk is dat er een goede balans is tussen Trust Flow en Citation flow, waarbij een ratio rond de 1 een prima score is.

De reden hiervoor is eigenlijk simpel: bij een hoge Citation Flow en een lage Trust Flow zal de te checken website een grote hoeveelheid links hebben, maar hebben die nauwelijks enige trust. De kans is dan groot dat de site z’n links niet heeft verkregen van gezaghebbende bronnen en dat deze wellicht zijn verkregen uit meer duistere gebieden van het web en het dus een spammy linkprofiel betreft. Aan de andere kant; heeft een website een hoge Trust Flow en een lagere Citation Flow, dan zullen de links die naar die site verwijzen veelal van betrouwbare bronnen afkomstig zijn en is het dus een waardevolle plek om een link op te plaatsen.

Wat voorbeelden:

Telegraaf.nl: TF=62 CF=62
Coolblue.nl: TF=49 CF=36
Startpagina.nl: TF=54 CF=60

Google Search Console

Vroeger bekend onder de naam Google webmaster tools en een zeer belangrijke bron van informatie voor iedereen die iets met de SEO van een website wil. Je kunt er een zogenoemde Property koppelen aan een website die je in beheer hebt waar je dan vervolgens allerlei Google gerelateerde zaken over kunt raadplegen, zoals zoekopmaak (bv gestructureerde gegevens, visuele kaarten), zoekverkeer (bv zoekanalyse, links naar site, interne links), Google-index (bv indexeringsstatus, geblokkeerde bronnen) en crawlen (bv crawlfouten, sitesmaps, fetchen als Google en robot.txt).

In basis is Google Search Console een hulpprogramma waarmee Google je inzicht geeft in hoe zij een website zien. Een kijkje in de keuken van Google dus eigenlijk waarbij men met tips en aanbevelingen ook nog eens aangeeft hoe de website verder is te optimaliseren. Een goede bron met gratis informatie dus voor websitebouwers die de prestaties van websites in de gaten willen houden, website-eigenaren die alles uit hun website willen halen en marketeers die de resultaten van hun inspanningen willen volgen en op zoek zijn naar kansen. Een aantal belangrijke zaken zijn:

Zoekverkeer – Geeft een overzicht via welke zoekopdrachten een website is weergegeven in de zoekresultaten. Tevens krijg je inzicht in het aantal vertoningen, het aantal klikken (de CTR) en de gemiddelde positie op de resultatenpagina. En daar zijn leuke conclusies uit te trekken. Bij bijvoorbeeld veel vertoningen en een lage CTR (weinig klikken) zou het wel eens kunnen zijn dat de meta gegevens niet aantrekkelijk geschreven zijn en daarom de bezoeker niet aanspreken en verleiden tot doorklikken.

Indexeringsstatus – De plek waar je ziet hoeveel pagina’s Google heeft geïndexeerd. En dat maakt een snelle check mogelijk. Want weet je bijvoorbeeld dat een website 50 pagina’s heeft en Google heeft er slechts 10 geïndexeerd, dan is er duidelijk werk aan de winkel. Via Geavanceerd kun je tevens bekijken of er door robots.txt geblokkeerde en eerder verwijderde pagina’s zijn.

Fetchen als Google – Een bijzonder handige tool waarmee je kunt achterhalen hoe Google een pagina ziet en zo eventueel achterhalen waarom een pagina slecht presteert in de zoekresultaten. Maar nog veel belangrijker: via deze optie kun je opdracht geven (of verzoeken, wat je wilt) een nieuwe pagina te indexeren of een bestaande pagina die is gewijzigd opnieuw laten indexeren. Dit gebeurt vervolgens meestal al binnen enkele minuten. Houdt er wel rekening mee dat je per maand een maximum aantal van 500 pagina’s kunt laten indexeren.

Sitemaps – Tenslotte is Google Search Console de plek voor het naar Google versturen van sitemaps, een overzicht van welke pagina’s je website heeft en welke structuur een website heeft. Een belangrijke mogelijkheid voor het juist indexeren van je website.

Call to Action

In het algemeen is dit een begrip binnen de marketing waarmee verwezen wordt naar element dat een lezer/kijker/bezoeker moeten aanzetten tot een specifieke handeling. Dit kan bijvoorbeeld het bestellen van het product zijn, maar ook het bellen van een telefoonnummer of het lezen van extra informatie.

Als we het bij websites hebben over een Call to Action gaat het uiteraard vaak over specifieke online toepassingen. Het downloaden van een document als bijvoorbeeld een PDF of het inschrijven voor een digitale nieuwsbrief zijn veel voorkomende acties die websites bezoekers graag voorleggen. Daarbij is er vaak discussie over waar de Call to Actions precies moet komen te staan op de pagina. Maar de meesten zijn het er wel over eens dat ‘Above the fold’ / ‘Boven de vouw’ een belangrijke plek is om bezoekers direct tot iets aan te zetten. Ze krijgen de Call to Action dan immers direct in beeld, meestal in de vorm van een button, en zullen eerder geneigd te zijn in te gaan op de oproep.

Er zijn een aantal zaken die een Call to Action sterker maken. Denk daarbij aan het gebruik van een imperatief, ook wel gebiedende wijs, als ‘Lees verder’, ‘Download de PDF’ of ‘Schrijf je in’. Ook heel effectief is het opnemen van tijdsaanduidingen als ‘nu’ en ‘direct’. ‘Download de PDF nu!’ duidt op een zekere vorm van urgentie waar bezoekers gevoelig voor kunnen zijn. En voor wat het waard is: veel experts geven aan dat oranje de beste kleur is voor de call-to-action button.

Wat je ook doet, wees je er altijd van bewust dat een goede Call to Action een belangrijke factor is voor het succes van een website of reclame-uiting en dat de kunst van het verleiden van de bezoeker een belangrijk aandachtspunt is voor iedereen die SEO serieus neemt.

Bouncerate

De bounce rate (weigeringspercentage) van een webpagina geeft weer welk percentage van de bezoekers slechts die ene pagina bekijkt en vervolgens je website weer verlaten. Op zich is dat natuurlijk niet de bedoeling, want je wilt bezoekers behouden en ze wellicht elders op je website verder helpen danwel verleiden. En zeker vanaf de homepage wil je dat bezoekers verder kijken naar wat je allemaal nog meer te bieden hebt. Over het algemeen geldt dan ook: een lage bounce rate is beter dan een hoge.

Toch is dat slechts één deel van het verhaal, want een bounce is natuurlijk nooit helemaal te voorkomen. Zo zullen er altijd bezoekers zijn die om wat voor reden dan ook op de verkeerde website terecht zijn gekomen en direct weer weg zijn. Maar ook als je op de homepage heel duidelijk maakt wat er op de website allemaal te vinden is en dit niet is wat men zoekt, is er weinig reden om nog even flink door te klikken.

Een belangrijke oorzaak van een bounce kan ook zijn dat de bezoeker via een link of via een zoekmachine binnenkomt en hij/zij direct precies op de juiste pagina met de juiste informatie start. Er is in dat geval dan ook geen noodzaak ook nog andere pagina’s van de website te bezoeken en de bezoeker verdwijnt dus meestal zonder verder te klikken. Je kunt in dat geval dan zelfs zeggen dat een hoge bounce rate juist een goed teken is!

Dit alles in ogenschouw nemend kun je als globale richtlijn voor een homepage uitgaan van een bounce rate die niet boven de 35% uitkomt. Is deze wel hoger, dan is het wellicht goed te onderzoeken of de pagina genoeg uitnodigt om door te klikken naar onderliggende pagina’s. Maar staar je zeker niet blind op een absoluut bounce rate-percentage. Daarvoor verschillen website nu eenmaal te veel. Veel beter is uit te gaan van het huidige cijfer en dan stap-voor stap proberen dit te verbeteren.

Backlink

Een backlink is een verwijzing naar je website vanaf een andere webpagina en omdat Google een hoog aantal backlinks nog altijd sterk waardeert, een belangrijk onderdeel van SEO. Daarbij is de betrouwbaarheid van de linkende website van belang. Hoe sterker de website waar je een backlink van ontvangt, hoe krachtiger deze werkt voor je eigen site.

Het vergroten van het aantal backlinks om zo beter te scoren in zoekmachines en dus een betere vindbaarheid noemen we linkbuilding. En in dat verband: Google hecht steeds meer waarde aan links die gedeeld worden via social media. Iets om gedegen rekening mee te houden!

Grey Hat SEO

Grey Hat SEO valt, zoals de naam al aangeeft, tussen de in vorige afleveringen van Kliq’s Tientje reeds besproken white hat en black hat. Het betreft technieken die eigenlijk op het randje of zelfs net er over zijn, het grijze gebied van SEO dus. Vaak zijn dit SEO-zaken die nu nog mogelijk zonder probleem en positief werken, maar waarvan te verwachten valt dat ze op een gegeven moment onder de ongeoorloofde technieken gaan worden geschaard. De meeste online marketeers en SEO-experts werken aan websites met het gebruik van White Hat SEO in combinatie met een klein beetje Gray Hat SEO.

Onder Gray Hat SEO scharen we betaalde links, het voor een specifiek zoekwoord herschrijven van een artikel en het kopen van oude, ongebruikte domeinnamen. Al zullen er zeker ook mensen zijn die dit soort zaken als Black Hat SEO zien.

Keyword Stuffing

Uit de oude doos: het volproppen van een tekst met de voor de desbetreffende pagina relevante zoekwoorden. Vaak werden deze verzameld in een lijst of groep en buiten de normale tekst geplaatst, bijvoorbeeld onderaan de pagina. Vroeger was dit een uitstekende manier om hoger te scoren in de zoekresultaten van Google. Tegenwoordig is het not done en zelfs schadelijk om zo te werk te gaan.

Voor de duidelijkheid: woorden waar je op gevonden wilt worden, dienen uiteraard wel in je tekst te staan en dat ze dan vaker voorkomen en in alle mogelijke varianten, is vanzelfsprekend geen enkel probleem. Als je het maar niet overdrijft en bij het schrijven van teksten zorgt voor een goede leesbaarheid waarbij de lezer altijd voorop staat. Zorg er in ieder geval voor dat je belangrijkste zoekwoorden voorkomen in de titel, de URL en de Meta Description en vervolgens nog wat verspreid in de koppen en subkoppen van je tekst. Daarbij plaats je het belangrijkste woord in de hoofdkop (H1, bij voorkeur slechts eenmaal gebruiken per pagina), en je minder essentiële zoekwoorden in de subkoppen H2, H3, enzovoort. Op die manier ziet Google prima waar de pagina over gaat en hoe de zoekwoorden zich met elkaar verhouden.

Zoekmachine vriendelijke URL

Een zoekmachine vriendelijke url slaat twee vliegen in één klap: door het in de url gebruiken van een korte beschrijving van de inhoud van de webpagina geef je zowel bezoekers als zoekmachines een prima handvat om de inhoud van de pagina te bepalen. Vaak wordt er voor gekozen de titel van een artikel te gebruiken als basis van de url. In de meeste CMS-systemen (zoals WordPress) is dat allemaal tot in detail in te stellen. Voorkom daarbij in ieder geval dat je onleesbare urls met cijfers, andere tekens en afkortingen gebruikt; deze schrikken eerder af dan dat een bezoeker er op zal klikken.

Ook de lengte van de url speelt een rol bij de vraag of deze zoekmachine- én gebruikersvriendelijk is. In principe zit er niet echt een limiet op het aantal tekens dat gebruikt kan worden voor een URL, maar het zal duidelijk zijn dat het niet de bedoeling is te uitgebreid te zijn. Het wordt er dan niet echt duidelijker op en de meeste zoekmachines geven in de zoekresultaten toch slechts een beperkt aantal karakters weer voor de titel en korten deze visueel af.

PageRank

PageRank, ontwikkeld door de oprichters van Google Larry Page en Sergey Brin, was lange tijd dé methode om het belang van een webpagina mee aan te geven. Dit gebeurde aan de hand van een cijfer op een schaal van 0 t/m 10 waarbij 0 een niet geregistreerde of zeer zwakke site betrof en 10 gereserveerd was voor de absolute topsites als Facebook en natuurlijk Google zelf.

PageLink vormde jarenlang de kern van Google’s zoekmachine waarbij elke link van webpagina A naar webpagina B een stem was voor webpagina B. En hoe hoger de PageRank van site A, hoe waardevoller de stem voor site B die daardoor ook weer steeg in ranking. In de periode 2009 tot 2013 bouwde Google het gebruik en vooral de weergave van de PageRank steeds verder af en inmiddels is deze website-waarde nergens meer terug te vinden. Google heeft op dit moment geen eigen openbare waardebepaling voor websites meer. Vandaag de dag is deze rol veelal overgenomen door de MOZ Domain Authority (DA). Dit werkt ongeveer hetzelfde als PageRank maar er worden daarin veel meer factoren meegewogen dan alleen het linkprofiel van PageRank.

Terug naar overzicht