• Bel: 071 541 8082
Bel nu

Google Description naar 320 tekens

Zoekmachine optimalisatie

 

Kliq’s Tientje (5); SEO-termen nader verklaard!

Kliq helpt je verder bij het grote aantal termen waarmee je vandaag de dag te maken krijgt in de wereld van internet-marketing.
Met in deze aflevering:

Meta descriptions, Bounce rate, CSS, H1 tag, Keyword Density, Long Tail Keyword, Short Tail Keyword, Rich snippets, Testimonials, Yoast SEO

Meta descriptions mogen langer

We beginnen deze blog met een onderwerp dat we hier al eerder behandelden: de meta description. Eigenlijk betreft het daarbij twee gerelateerde zaken. Ten eerste is er de meta description de HTML-code die geplaatst wordt in de header van een webpagina en die is bedoeld een korte omschrijving te geven van waar een pagina over gaat.

Deze meta description is vaak de basis voor de tweede verschijningsvorm: de omschrijving die Google weergeeft in de SERP (Search Engine Results Page) en onder de paginatitel en URL gebruikt als beschrijvende tekst voor een zoekresultaat. Het komt echter ook vaak voor dat Google, buiten de meta description om, op basis van de inhoud van een webpagina zelf een omschrijving genereert.

De reden om dit SEO-element in Kliq’s Tientje nogmaals te behandelen, is dat Google kortgeleden iets heeft veranderd aan de manier van weergave van de omschrijving; de maximaal weergegeven lengte is namelijk flink opgeschroefd.

De meeste SEO-ers weten het precies: een goede meta-description heeft een lengte die niet boven de 160 tekens komt. Langere omschrijvingen worden namelijk afgekapt door Google en die informatie is voor bezoekers dus toch niet zichtbaar in de zoekresultaten. En daar hielden we ons met z’n allen dan ook keurig aan; volgens onderzoek had tot midden november 2017 circa 90 procent van de getoonde meta-descriptions in de Google zoekresultaten netjes een lengte van maximaal 165 tekens.

Maar daar is nu verandering in gekomen. Want na de laatste belangrijke update in het Google-algoritme in november vorig jaar duiken er in de SERP steeds meer omschrijvingen op met een lengte tot ruim boven de 300 tekens. En dat heeft direct gevolgen: volgens actueel onderzoek is de gemiddelde lengte van de meta description inmiddels al toegenomen van 160 tot 230 tekens.

Een voorbeeld even? Hieronder eerst twee omschrijvingen met de oude aantal van 160 tekens; daaronder twee duidelijk langere descriptions:

De vraag was even of de langere description alleen wordt gebruikt als Google er zelf invulling aan geeft of dat ook de in de HTML in de meta-tags opgegeven langere omschrijvingen terugkomen in de SERP. En een eenvoudige proef op de som bij een van onze websites gaf het antwoord: ook eigen langere descriptions worden getoond.

De vraag is nu natuurlijk: wat moeten we hiermee? Direct allemaal de omschrijving uitbreiden of het toch maar even bij het oude laten? Die laatste optie is op zich helemaal geen probleem: ook na de update blijft een website keurig omschreven met de oude hoeveelheid van 160 tekens. Bedenk daarbij ook dat de meta description geen of nauwelijks invloed heeft op de zoekmachine ranking. Waar het vanzelfsprekend wel een rol bij speelt is wat zoekers te zien krijgen in de Google zoekresultaten. En op dat gebied kan een uitbreiding weldegelijk voordelen opleveren!

Zo kun je in 320 tekens vanzelfsprekend nu eenmaal gewoon meer kwijt over een website.Je kunt meer onderwerpen c.q. keywords aansnijden en potentiële bezoekers meer teasen met call-to-actions om toch vooral door te klikken.

En nog een interessante gedachte: door langere omschrijvingen per resultaat zullen gebruikers binnen de zoekresultaten langer op de eerste pagina bezig zijn en zeer waarschijnlijk nog minder dan voorheen geneigd zijn naar pagina 2 door te klikken. En hierdoor zal het belang van het bereiken van een pagina 1-ranking alleen maar groter worden.
Het is maar dat je het weet…!

Bounce rate

Tegenwoordig best een belangrijke factor binnen het algoritme van Google: de bounce rate. Dit geeft het percentage bezoekers van je website aan dat via met name een zoekmachine op je site terecht komt en weer vertrekt zonder een tweede pagina te bekijken. Een bounce vindt plaats als een bezoeker op je website komt en vervolgens één van de vier onderstaande acties uitvoert:

  1. Een klik naar de vorige pagina;
  2. Sluiten van de browser (volledig scherm of alleen tab);
  3. Intypen van een nieuwe URL;
  4. Geen interacties gedurende 30 minuten (sessie eindigt dan).

Google meet mede aan de hand van de bounce rate hoe interessant een pagina voor de bezoeker is en of deze er kon vinden wat hij/zij zocht. En daarbij geldt over het algemeen dat een lage bounce rate beter is dan een hoge. De gemiddelde bounce rate ligt volgens Google rond de 40%.

Staar je echter niet blind op een lage rate. Immers, als iemand binnenkomt via een link of via een zoekmachine, bevat de bezochte pagina wellicht alle informatie waar hij of zij naar op zoek was en is er geen enkele reden nog naar andere pagina’s door te klikken. Deze pagina zal dan waarschijnlijk wel een hoger dan gemiddelde bezoekduur hebben. omdat de bezoeker de inhoud volledig leest..

CSS

Een Cascading Style Sheets (afgekort als CSS) is opmaak-code die wordt geplaatst in de HTML van een webpagina of die wordt opgeslagen in een extern bestand dat wordt aangeroepen vanuit de HTML van een website en waarin allerlei opmaak-definities voor website-elementen zijn vastgelegd.

Cascading Style Sheets zijn geïntroduceerd en in een later stadium door het World Wide Web Consortium (W3C) vastgelegd met het doel te komen tot een meer eenduidige vormgeving van webpagina’s met minder specifieke interpretaties van de verschillende webbrowsers. De sheet is opgebouwd uit verschillende elementen (classes) die in de HTML kunnen worden toegewezen aan HTML-elementen. Groot voordeel is dat terugkerende opmaak slechts eenmaal hoeft te worden vastgelegd en vervolgens keer op keer kan worden toegepast. Per element (class) kunnen zaken als breedte, kleur, marges, randen, uitlijning en vele font-instellingen worden bepaald.

H1 tag

Voor SEO waarschijnlijk één van de belangrijkste tags, deze nummer 1 header. Hiermee tag je de hoofdtekst, het onderwerp van een webpagina; in eerste instantie meestal door middel van de grootste font-grootte, maar direct ook als aanwijzing voor zoekmachines waar het werkelijk om draait op je pagina.

In principe is de H1 de eerste kop van een artikel en in cms-systemen als bijvoorbeeld WordPress is de opgegeven titel van je pagina danwel bericht automatisch ook altijd een H1. Verderop in een bericht kun je vervolgens gebruikmaken van headers met minder prioriteit zoals de H2 en H3 voor bijvoorbeeld tussenkoppen. Als je dat goed doet zal de structuur van een bericht altijd helder zijn; zowel voor de bezoeker als voor Google.

Keyword Density

De keyword density is de zoekwoorddichtheid van een tekst, waarbij wordt gekeken naar de verhouding van een bepaald zoekwoord ten opzichte van het totaal aantal woorden van een tekst. Binnen SEO kan een te hoge keyword density gezien worden als spam en een te lage keyword density kan een indicatie zijn dat de tekst niet optimaal aansluit bij het onderwerp van de desbetreffende pagina.

Er zijn vandaag de dag vele tools beschikbaar om snel en efficiënt de keyword density te checken en het percentage zoekwoorden boven water te krijgen. Er zijn algemene richtlijnen die er vanuit gaan dat je je bij het schrijven van een tekst moet richten op een percentage van 3 tot 5 procent. Maar dat is zeker geen noodzaak; er wordt tegenwoordig naar veel meer gekeken en je zoekwoord een keer meer of minder, zal zeker geen groot verschil maken.

Long Tail Keyword

Als we het hebben over zoekwoorden onderscheiden we grofweg twee soorten: short tail (zie hieronder) en long tail keywords. Bij deze laatste hebben we het over een zoekopdracht die bestaat uit drie of meer woorden (sommigen gaan uit van vier of meer). Hun lengte maakt ze vanzelfsprekend specifieker dan zoekopdrachten met minder woorden. Daarom wordt de term Long Tail ook vaak gebruikt in relatie tot zoekvolume. Long Tail SEO richt zich dan ook op Long Tail Keywords die weliswaar minder volume hebben, maar wel minder concurrentie waardoor ze vaak heel effectief kunnen worden ingezet.

Short Tail keywords

Logischerwijs de tegenhanger van Long Tail Keywords. Betreft dus een zoekopdracht die bestaat uit slechts één of twee woorden. Weinig specifiek dus en met een groter zoekvolume maar daardoor wel concurrentiegevoeliger. Soms worden ook opdrachten die uit drie woorden bestaan nog tot Short Tail gerekend.

Opvallend is dat van alle zoekopdrachten in Google 70% bestaat uit long tail- en dus slechts 30% bestaat uit short tail zoekopdrachten. Het zal dan ook duidelijk zijn dat inzetten op Long Tail SEO vaak goed kan werken en dat vanwege de lagere concurrentie meestal tegen substantieel lagere kosten. Ook zal de conversie vaak beter zijn omdat bezoekers zeer specifiek zijn doorverwezen.

Rich snippets

Rich snippets zijn eigenlijk niets anders dan verrijkte zoekresultaten in bijvoorbeeld Google. Waar je het vroeger moest doen met slechts de titel, de url en de meta description, is dat vandaag de dag flink aangevuld met additionele informatie. Dit alles met als doel om de gebruiker beter te informeren en specifieker antwoord te geven op de zoekopdracht.

Rich snippets zijn er tegenwoordig in vele soorten. Betreft het bijvoorbeeld een product dan verschijnen vaak het merk, eventuele productreviews, de prijs en beschikbaarheid. Bij recepten zie je steeds meer de bereidingstijd en voedingswaarde terugkomen. Review snippets zorgen doorgaans voor sterren die staan voor de gemiddelde beoordeling voor bijvoorbeeld een product of vestiging. Bij personen verschijnt vaak een foto met naam, een functietitel en een samenvatting van werk.
Het hebben van rich snippets kan een groot voordeel zijn omdat je je meer opvalt in de zoekresultaten. Bij concurrerende termen kan het zelf doorslaggevend zijn bij het onder de aandacht komen van de doelgroep en kan het de click-through-rate flink verhogen.

De achterliggende informatie voor rich snippets is gestructureerde data, die je in de broncode van je site kunt plaatsen. De door Google ondersteunde formaten daarbij zijn Microdata, Microformats en RDFa waarbij algemeen wordt aangenomen dat de eerstgenoemde de standaard voor de toekomst zal zijn.

Testimonials

Een testimonial is een positieve klanten-ervaring die je ontvangt van een klant en die vervolgens op je website plaatst ter promotie van jezelf of je producten dan wel diensten. Meestal is het gebruik zeer effectief, want zeg nou zelf: tevreden en enthousiaste klanten zijn natuurlijk je beste reclame! Daarom werkt mond-op-mond-promotie ook zo goed.

Geloofwaardigheid is daarbij wel heel belangrijk. Klanten die toestemming geven om met naam, woonplaats en bij voorkeur een foto op je website te staan, zijn het allerbeste. En laat je vooral nooit verleiden tot het plaatsen van fake testimonials. Dit kan even goed werken, maar val je ooit door de mand dan is het wel gedaan met je geloofwaardigheid! En zie dat maar weer eens recht te breien.

Yoast

Yoast SEO is de originele WordPress SEO-plugin zoals die sinds 2008 beschikbaar is. En voor velen is het nog altijd de favoriete WP-plugin om de basis principe van SEO voor een website mee in de gaten te houden. Yoast SEO biedt daarvoor een set van tools waarmee die felbegeerde nummer één plek in de zoekresultaten kan worden nagestreefd.

Heb je de Yoast WordPress SEO geïnstalleerd, dan checkt de plugin alle pagina’s en berichten die je maakt, controleert daarbij de inhoud op diverse on page SEO punten en geeft aanwijzingen hoe je de content eventueel kunt verbeteren. Zo biedt het een SEO-score en een leesbaarheidsscore en controleert het op de aanwezigheid van belangrijke SEO-elementen als Title, H1 en description. Tevens wordt aangegeven of een zelf op te geven focus-trefwoord voldoende in de tekst voorkomt.
Yoast maakt bij het aangeven van goede en mindere zaken gebruik van rode, oranje en groene bolletjes. Op zich duidelijk, maar staar je er niet op blind, blijf zelf goed nadenken en zorg bovenal altijd voor een goed leesbare tekst die informatief is en lekker leest voor de bezoeker van je website.

Een prima en ook veel-gebruikt alternatief voor Yoast is de plugin All in One SEO Pack van auteur Michael Torbert.

Terug naar overzicht